Materialmodulen i PRIO är uppdaterad

I dag publicerar Kemikalieinspektionen en ny rapport där vi utreder farliga kemikalier som hindrar materialåtervinning av plast. Rapporten är en del av regeringsuppdraget Giftfritt från början. Materialmodulen i PRIO har uppdaterats med ny information om farliga ämnen i plast från utredningen. De två nya källorna till materialinformation är; Rapport 3/23: Problematiska ämnen i plast som hindrar återvinning och PM 2/23 Ämnen som hindrar eller försvårar återvinning av plast i prioriterade produktgrupper inom byggsektorn.

I sökfunktionen i PRIO kan du söka på olika materialkategorier och deras undernivåer och få information om farliga ämnen som kan förekomma i ditt material.

Rapport 3/23: Problematiska ämnen i plast som hindrar återvinning

PM 2/23 Ämnen som hindrar eller försvårar återvinning av plast i prioriterade produktgrupper inom byggsektorn

Läs mer om Ämnen i material

Läs mer om Hur kan jag söka i PRIO?

Senast uppdaterad 1 november 2023