Upphandlingar

Här hittar du information om Kemikalieinspektionens aktuella upphandlingar.

Vi genomför våra upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Om du vill veta mer om upphandlingsprocessen för LOU kan du besöka Upphandlingsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Aktuella upphandlingar

Kemiska analyser

Nu upphandlar vi på Kemikalieinspektionen ett nytt ramavtal gällande kemiska analyser. Vi använder kemiska analyser i vår tillsynsverksamhet och även för att kartlägga förekomsten av vissa ämnen i olika material. Det är en viktig del i vårt uppdrag att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Upphandlingen är uppdelad i tre anbudsområden: varor, kemiska produkter och biocidprodukter. Den som väljer att lämna anbud kan göra det på ett eller flera områden. Sista dagen för att lämna anbud är den 18 augusti 2022.

Läs mer om upphandlingen av nytt ramavtal för kemiska analyser på vår elektroniska plattform Opic. Länk till annan webbplats.

Planerade upphandlingar

Just nu finns det inga planerade upphandlingar.

Annonsering av upphandlingar

Alla våra aktuella upphandlingar annonseras på vår elektroniska upphandlingsplattform, Opic.

Kemikalieinspektionens elektroniska upphandlingsplattform, Opic Länk till annan webbplats.

Lämna anbud

Anbud ska lämnas via vår elektroniska upphandlingsplattform Länk till annan webbplats. av behörig företrädare, om inget annat anges i upphandlingsdokumenten. Upphandlingens beteckning och diarienummer ska framgå av anbudet. Anbudet ska vara Kemikalieinspektionen tillhanda senast under den sista anbudsdagen.

Vi behandlar alla lika oavsett om anbudsgivaren har varit leverantör tidigare eller deltar i en upphandling för första gången. Om du vill bli leverantör kan du delta i våra upphandlingar. Alla företag och organisationer är välkomna att lämna anbud. Det är kostnadsfritt.

Kontakta vår registrator om du har allmänna frågor om våra upphandlingar.

Här finns våra kontaktuppgifter Länk till annan webbplats.

Gå till vår elektroniska upphandlingsplattform, Opic Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 13 juni 2022