Upphandlingar

Annonsering

Våra upphandlingar annonseras på vår elektroniska upphandlingsplattformlänk till annan webbplats.

Lämna anbud

Anbud ska lämnas via vår elektroniska upphandlingsplattformlänk till annan webbplats av behörig firmatecknare, om inget annat anges i upphandlingsdokumenten. Upphandlingens beteckning och diarienummer ska framgå av anbudet. Anbudet ska vara Kemikalieinspektionen tillhanda senast under den sista anbudsdagen.

Kontakta vår registrator om du har allmänna frågor om våra upphandlingar.

Här finns våra kontaktuppgifterlänk till annan webbplats

Gå till vår elektroniska upphandlingsplattformlänk till annan webbplats

Allmänna dokument

Blankett SKV 4820: Begäran/svar om offentliga uppgifter (Skatteverket)länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 24 mars 2021