Upphandlingar

Här hittar du information om Kemikalieinspektionens aktuella öppna upphandlingar samt hur du gör för att lämna anbud.

Vi genomför våra upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Om du vill veta mer om upphandlingsprocessen för LOU kan du besöka Upphandlingsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Aktuella öppna upphandlingar

Det finns inga aktuella upphandlingar just nu.

Planerade öppna upphandlingar

Det finns inga planerade upphandlingar just nu.

Lämna anbud

Anbud ska lämnas via vår elektroniska upphandlingsplattform av behörig företrädare, om inget annat anges i upphandlingsdokumenten. Upphandlingens beteckning och diarienummer ska framgå av anbudet. Anbudet ska vara Kemikalieinspektionen tillhanda senast under den sista anbudsdagen.

Vi behandlar alla lika oavsett om anbudsgivaren har varit leverantör tidigare eller deltar i en upphandling för första gången. Om du vill bli leverantör kan du delta i våra upphandlingar. Alla företag och organisationer är välkomna att lämna anbud. Det är kostnadsfritt.

Kontakta vår registrator om du har allmänna frågor om våra upphandlingar.

Här finns våra kontaktuppgifter Länk till annan webbplats.

Gå till vår elektroniska upphandlingsplattform, e-avrop. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 27 mars 2024