Upphandlingar

Annonsering

Våra upphandlingar annonseras på vår elektroniska upphandlingsplattform Länk till annan webbplats..

Lämna anbud

Anbud ska lämnas via vår elektroniska upphandlingsplattform Länk till annan webbplats. av behörig firmatecknare, om inget annat anges i upphandlingsdokumenten. Upphandlingens beteckning och diarienummer ska framgå av anbudet. Anbudet ska vara Kemikalieinspektionen tillhanda senast under den sista anbudsdagen.

Kontakta vår registrator om du har allmänna frågor om våra upphandlingar.

Här finns våra kontaktuppgifter Länk till annan webbplats.

Gå till vår elektroniska upphandlingsplattform Länk till annan webbplats.

Allmänna dokument

Blankett SKV 4820: Begäran/svar om offentliga uppgifter (Skatteverket) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 24 mars 2021