Upphandlingar

Här hittar du information om Kemikalieinspektionens aktuella upphandlingar.

Vi genomför våra upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Om du vill veta mer om upphandlingsprocessen för LOU kan du besöka Upphandlingsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Aktuella upphandlingar

Alla våra aktuella upphandlingar annonseras på vår elektroniska upphandlingsplattform, Opic Länk till annan webbplats..

Kemiska analyser

Kemikalieinspektionen gör nu en upphandling gällande ett ramavtal för kemiska analyser av växtskyddsmedel. Sista datum att lämna anbud är den 20 januari, 2023.

Kemikalieinspektionen gör nu en upphandling gällande ett ramavtal för kemiska analyser av varor. Sista datum att lämna anbud är den 26 januari, 2023.

Läs mer om våra pågående upphandlingar och lämna anbud via vår elektroniska upphandlingsplattform, Opic. Länk till annan webbplats.

Planerade upphandlingar

Kemikalieinspektionen planerar att göra en upphandling gällande analyser av Biocider och Kemiska produkter. Mer information kommer inom kort.

Lämna anbud

Anbud ska lämnas via vår elektroniska upphandlingsplattform av behörig företrädare, om inget annat anges i upphandlingsdokumenten. Upphandlingens beteckning och diarienummer ska framgå av anbudet. Anbudet ska vara Kemikalieinspektionen tillhanda senast under den sista anbudsdagen.

Vi behandlar alla lika oavsett om anbudsgivaren har varit leverantör tidigare eller deltar i en upphandling för första gången. Om du vill bli leverantör kan du delta i våra upphandlingar. Alla företag och organisationer är välkomna att lämna anbud. Det är kostnadsfritt.

Kontakta vår registrator om du har allmänna frågor om våra upphandlingar.

Här finns våra kontaktuppgifter Länk till annan webbplats.

Gå till vår elektroniska upphandlingsplattform, Opic Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 5 december 2022