Fakturor till Kemikalieinspektionen

Från och med 1 april 2019 tar Kemikalieinspektionen endast emot elektroniska fakturor från nya leverantörer.

Innehållsförteckning:

Elektronisk faktura

Välj mellan följande alternativ för att skicka en elektronisk faktura till oss.

PEPPOL

Vi önskar ta emot e-fakturor i formatet PEPPOL BIS Billing 3.0.

Kemikalieinspektionens PEPPOL-ID är: 0007:2021003880

Mer information om PEPPOL och hur ni skaffar ett eget PEPPOL-ID finns på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats. Länk till annan webbplats.

Visma Proceedos leverantörsportal

Du kan ansluta ditt företag till Visma Proceedos leverantörsportal. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Anslut ditt företag kostnadsfritt.

Kontakta oss på redovisning@kemi.se så skickar vi en inbjudan

Organisationsnummer

202100-3880

Referens på fakturan

Alla fakturor ska vara försedda med beställarens/kontaktpersonens namn som referens.

Betalningsvillkor

Kemikalieinspektionen tillämpar 30 dagars betalningstid som är reglerat i 2a§ Räntelagen (1975:635). Vi godkänner inte expeditionskostnader eller andra avgifter kopplade till faktureringen. Dröjsmålsräntor och förseningsavgifter enligt Räntelagen godkänns.

Pappersfaktura

Kemikalieinspektionen kan ta emot pappersfakturor från leverantörer med vilka vi har avtal tecknade före den 1 april 2019. Skicka din pappersfaktura till:

Kemikalieinspektionen
FE 7756
831 90 Östersund

Bifoga eventuella bilagor och specifikationer.

Frågor om fakturering

Vid frågor om fakturering kan du kontakta oss via e-post på redovisning@kemi.se eller
på telefonnummer 08-519 411 00.


Senast uppdaterad 13 juni 2024