Hormonstörande ämnen

Vissa ämnen kan påverka kroppens hormonsystem och ge skadliga effekter. Sådana ämnen kan finnas i till exempel plaster och bekämpningsmedel.

Många viktiga processer i kroppen styrs av hormoner som verkar vid mycket låga halter i kroppen. Hormonstörande ämnen är sådana ämnen som är främmande för kroppen och kan störa kroppens eget hormonsystem. Ämnena kan exempelvis bidra till utveckling av cancer eller påverka ämnesomsättningen och förmågan att få barn.

Det mest kritiska skedet för effekter är fosterstadiet. Om ett foster utsätts för ett hormonstörande ämne kan det till exempel innebära effekter på hjärnans utveckling eller ökad risk för att drabbas av sjukdomar i vuxen ålder. Hos en vuxen människa kan kroppen på ett bättre sätt själv reglera nivåerna av hormoner. Men i foster och små barn är denna mekanism inte lika utvecklad vilket ökar risken för att ett hormonstörande ämne kan ha oåterkalleliga effekter.

Kemikalieinspektionen prioriterar arbetet med att ta fram bedömningsgrunder för misstänkt hormonstörande ämnen.

Lyssna på avsnitt 7 av Kemikaliepodden som handlar om hormonstörande ämnen

Mer information

På webbplatsen Endocrine Disruptor Lists finns listor med hormonstörande ämnen och misstänkt hormonstörande ämnen. Där framgår även ämnenas legala status. Bakom webbplatsen står den danska Miljöstyrelsen och flera andra kemikaliemyndigheter i Europa, däribland Kemikalieinspektionen i Sverige.

Läs mer på Endocrine Disruptor Lists Länk till annan webbplats.

Livsmedelsverket arbetar för att på olika sätt skydda privatpersoner, exempelvis genom gränsvärden och råd när det gäller mat.

Frågor och svar om hormonstörande ämnen på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Relaterat material

Is it possible to determine thresholds for the effects of endocrine disruptors?

Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige

Karaktärisering av kända hormonstörande substanser som underlag för utvärdering av hur väl dagens informationskrav och föreslagna kriterier identifierar hormonstörande ämnen

Kunskapssammanställning av forskning relaterad till hormonstörande ämnen i Sverige 2005-2011

Senast uppdaterad 24 augusti 2021