Hormonstörande ämnen

Vissa ämnen kan påverka kroppens hormonsystem och ge skadliga effekter. Sådana ämnen kan finnas i till exempel plaster och bekämpningsmedel.

Många viktiga processer i kroppen styrs av hormoner som verkar vid mycket låga halter i kroppen. Hormonstörande ämnen är sådana ämnen som är främmande för kroppen och kan störa kroppens eget hormonsystem. Ämnena kan exempelvis bidra till utveckling av cancer eller påverka ämnesomsättningen och förmågan att få barn.

Det mest kritiska skedet för effekter är fosterstadiet. Om ett foster utsätts för ett hormonstörande ämne kan det till exempel innebära effekter på hjärnans utveckling eller ökad risk för att drabbas av sjukdomar i vuxen ålder. Hos en vuxen människa kan kroppen på ett bättre sätt själv reglera nivåerna av hormoner. Men i foster och små barn är denna mekanism inte lika utvecklad vilket ökar risken för att ett hormonstörande ämne kan ha oåterkalleliga effekter.

Kemikalieinspektionen prioriterar arbetet med att ta fram bedömningsgrunder för misstänkt hormonstörande ämnen.

Livsmedelsverket arbetar för att på olika sätt skydda konsumenterna, exempelvis genom gränsvärden och råd när det gäller mat.

Lyssna på avsnitt 7 av Kemikaliepodden som handlar om hormonstörande ämnen.

Relaterat material

Is it possible to determine thresholds for the effects of endocrine disruptors?

Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige.

Karaktärisering av kända hormonstörande substanser som underlag för utvärdering av hur väl dagens informationskrav och föreslagna kriterier identifierar hormonstörande ämnen.

Kunskapssammanställning av forskning relaterad till hormonstörande ämnen i Sverige 2005-2011.

Mer hos andra

Frågor och svar om hormonstörande ämnen på Livsmedelsverkets webbplats.