Kemiska ämnen och material

Allt i vår vardag består av kemiska ämnen och ofta används kemikalier som tillsats vid tillverkning av olika material. En del kemikalier kan orsaka allvarliga skador på människors hälsa och miljön. Här har vi samlat information om några ämnen och material som kan vara skadliga om de används på fel sätt.

Högfluorerade ämnen - PFAS

Högfluorerade ämnen, eller PFAS som de också kallas, är en grupp mycket stabila ämnen. Många av dem är bioackumulerande, det vill säga de ansamlas i levande organismer. 

Läs mer om högfluorerade ämnen - PFAS.

Hormonstörande ämnen

Vissa ämnen kan påverka kroppens hormonsystem och ge skadliga effekter. Sådana ämnen kan finnas i till exempel plaster och bekämpningsmedel.

Läs mer om hormonstörande ämnen.

Kombinationseffekter

Människor och miljö utsätts hela tiden för många olika kemiska ämnen. Vi vet att kemiska ämnen kan samverka på ett sådant sätt att risken kraftigt ökar.

Läs mer om kombinationseffekter.

Konstgräsplaner och fallskydd

Konstgräsplaner och fallskydd på lekplatser innehåller ofta korn av gummi eller plast, så kallat granulat. Materialet bidrar till en ökad förekomst av mikroplaster i miljön och kan även innehålla särskilt farliga ämnen. 

Läs mer om granulat i konstgräsplaner och fallskydd.

Databaser

Mer fakta om kemiska ämnen och material kan du få om du söker i Kemikalieinspektionens databaser och register.

Se en förteckning över Kemikalieinspektionens databaser och register.