Kemiska ämnen och material

Allt i vår vardag består av kemiska ämnen och ofta används kemikalier som tillsats vid tillverkning av olika material. En del kemikalier kan orsaka allvarliga skador på människors hälsa och miljön. Här har vi samlat information om några ämnen och material som kan vara skadliga om de används på fel sätt.

Högfluorerade ämnen - PFAS

Högfluorerade ämnen, eller PFAS som de också kallas, är en grupp mycket stabila ämnen. Många av dem är bioackumulerande, det vill säga de ansamlas i levande organismer. 

Läs mer om högfluorerade ämnen - PFAS.

Kvicksilver

Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna och ämnet utgör ett hot både mot miljön och mot människors hälsa.

Läs mer om kvicksilver.

Nanomaterial

Nanomaterial är ämnen i ytterst liten storlek. Nanostorleken ger ofta ämnet andra egenskaper än större former av samma ämne. Det kan i många fall  vara användbart för att ge en produkt en viss egenskap. Idag används nanomaterial i många olika typer av produkter och varor för såväl privat som yrkesmässig användning. Utvecklingen och användningen av nanomaterial förväntas fortsätta i snabb takt, samtidigt som kunskapen om hur människa och miljö kan påverkas av materialen är bristfällig.

Läs mer om nanomaterial

Hormonstörande ämnen

Vissa ämnen kan påverka kroppens hormonsystem och ge skadliga effekter. Sådana ämnen kan finnas i till exempel plaster och bekämpningsmedel.

Läs mer om hormonstörande ämnen.

Kombinationseffekter

Människor och miljö utsätts hela tiden för många olika kemiska ämnen. Vi vet att kemiska ämnen kan samverka på ett sådant sätt att risken kraftigt ökar.

Läs mer om kombinationseffekter.

Konstgräsplaner och fallskydd

Konstgräsplaner och fallskydd på lekplatser innehåller ofta korn av gummi eller plast, så kallat granulat. Materialet bidrar till en ökad förekomst av mikroplaster i miljön och kan även innehålla särskilt farliga ämnen. 

Läs mer om granulat i konstgräsplaner och fallskydd.

Vätskor till e-cigaretter

Vätskor till e-cigaretter, så kallade e-vätskor, är kemiska produkter som omfattas av flera olika lagstiftningar. Både e-vätskor som innehåller nikotin och e-vätskor utan nikotin omfattas av regler som kan gälla dig som är tillverkare, importör eller distributör. 

Läs mer om regler för vätskor till e-cigaretter.

Substitution av farliga ämnen

Substitution innebär att man tar bort eller byter ut farliga kemiska ämnen i produkter mot mindre farliga eller icke-kemiska alternativ. Syftet är att produkterna ska bli säkrare för hälsa och miljö, både när de tillverkas, används och när de blir avfall.

Läs mer om substitution av farliga ämnen.

Databaser

Mer fakta om ämnen, kemiska produkter och material kan du få om du söker i Kemikalieinspektionens databaser och register.

Se en förteckning över Kemikalieinspektionens databaser och register.