Kemiska ämnen och material

Allt i vår vardag består av kemiska ämnen och ofta används kemikalier som tillsats vid tillverkning av olika material. En del kemikalier kan orsaka allvarliga skador på människors hälsa och miljön. Här har vi samlat information om några ämnen och material som kan vara skadliga om de används på fel sätt.

Högfluorerade ämnen - PFAS

Högfluorerade ämnen, eller PFAS som de också kallas, är en grupp mycket stabila ämnen. Många av dem är bioackumulerande, det vill säga de ansamlas i levande organismer. 

Läs mer om högfluorerade ämnen - PFAS.

Kvicksilver

Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna och ämnet utgör ett hot både mot miljön och mot människors hälsa.

Läs mer om kvicksilver.

Hormonstörande ämnen

Vissa ämnen kan påverka kroppens hormonsystem och ge skadliga effekter. Sådana ämnen kan finnas i till exempel plaster och bekämpningsmedel.

Läs mer om hormonstörande ämnen.

Kombinationseffekter

Människor och miljö utsätts hela tiden för många olika kemiska ämnen. Vi vet att kemiska ämnen kan samverka på ett sådant sätt att risken kraftigt ökar.

Läs mer om kombinationseffekter.

Konstgräsplaner och fallskydd

Konstgräsplaner och fallskydd på lekplatser innehåller ofta korn av gummi eller plast, så kallat granulat. Materialet bidrar till en ökad förekomst av mikroplaster i miljön och kan även innehålla särskilt farliga ämnen. 

Läs mer om granulat i konstgräsplaner och fallskydd.

Vätskor till e-cigaretter

Vätskor till e-cigaretter, så kallade e-vätskor, är kemiska produkter som omfattas av flera olika lagstiftningar. Både e-vätskor som innehåller nikotin och e-vätskor utan nikotin omfattas av regler som kan gälla dig som är tillverkare, importör eller distributör. 

Läs mer om regler för vätskor till e-cigaretter.

Fasa ut farliga ämnen i dina varor och produkter

Du som vill arbeta med att identifiera och få bort farliga ämnen ur ditt företags varor och produkter kan få hjälp av Prioriteringsguiden, PRIO. PRIO ger dig kunskap om hur du kan bedöma vilka ämnen som kan vara skadliga för hälsa och miljö. Du får också en rad exempel på ämnen som du bör prioritera att få bort ur dina varor eller kemiska produkter.

Verktyget vänder sig bland annat till miljöchefer, inköpare, produktutvecklare. Verktyget kan också utgöra en kunskapskälla för miljö- och hälsoinspektörer, miljörevisorer, riskanalytiker eller den som på annat sätt kan påverka användning och hantering av kemikalier till exempel genom strategiska beslut.

Gå till prioriteringsguiden PRIO

Databaser

Mer fakta om ämnen, kemiska produkter och material kan du få om du söker i Kemikalieinspektionens databaser och register.

Se en förteckning över Kemikalieinspektionens databaser och register.