Kombinationseffekter

Människor och miljö utsätts hela tiden för många olika kemiska ämnen. Vi vet att kemiska ämnen kan samverka på ett sådant sätt att risken kraftigt ökar.

Kemiska ämnens farlighet bedöms vanligtvis ämne för ämne. Vissa ämnen kan i kombination göra att risken egentligen är högre än man tror vid en bedömning av varje ämne för sig. Ett annat namn för detta är cocktail-effekter.

Idag vet vi för litet om vilka sammanlagda effekter som kan uppstå. För att kunna hantera detta behöver vi öka kunskapen både om farliga egenskaper för de enskilda kemiska ämnena och bättre förstå när det finns risk för kombinationseffekter.

En av svårigheterna är att lagstiftningen inte gör det möjligt att göra några större begränsningar när vi misstänker att det finns risker. Det beror på att reglerna i första hand riktar in sig på en enskild kemisk produkt eller ett ämne.

Dessutom finns det ännu inga bra metoder att bedöma om kombinationseffekter kan uppstå och hur stor risken för skador är.

Senast uppdaterad 3 september 2020