Vi genomför just nu en enkätundersökning

Kemikalieinspektionen genomför just nu en enkätundersökning. Företag och andra organisationer som varit i kontakt med oss eller berörs av vår verksamhet har fått ett mejl med enkäten från undersökningsföretaget Origo Group.

Stäng meddelande

Kemikalier i barns vardag

Barn är särskilt känsliga för farliga kemiska ämnen. Därför är det bra med kunskap som kan minska risken för att barn utsätts för kemikalier.

Senast uppdaterad 20 augusti 2021