PFAS-nätverk för myndigheter, forskare och företag

PFAS- nätverket är ett nätverk som består av myndighetsföreträdare, forskare, länsstyrelser, kommuner, konsulter och företag. Syftet med nätverket är framför allt att dela kunskap, men också att försöka hitta lösningar för att komma till rätta med problemen kring PFAS och förhindra framtida problem.

Högfluorerade ämnen finns i marken och i dricksvattnet i flera svenska kommuner. Den stora spridningen av farliga, högfluorerade ämnen (PFAS) i samhället är ett omfattande samhällsproblem där flera aktörer måste samverka för att kunna komma till rätta med problemen. Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket har därför startat ett öppet nätverk för de som berörs av PFAS-problemet, vilket inkluderar myndigheter, forskare, länsstyrelser, kommuner och vatten­pro­du­center. Sedan 2018 har också Naturvårdsverket gått in som arrangör.

Läs mer om PFAS-nätverket på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Öppet nätverk

Nätverket är öppet för alla som berörs av problemen med PFAS, till exempel myndigheter på olika nivåer i samhället, konsulter, forskare och företag som har kunskap om och erfarenhet av PFAS.

Kontaktpersoner för nätverket

Om du vill veta mer om nätverket kan du höra av dig till någon av kontaktpersonerna.

  • Jenny Ivarsson, Kemikalieinspektionen, mejla till: fornamn.efternamn@kemi.se
  • Bert-Ove Lund, Kemikalieinspektionen, mejla till: fornamn.efternamn@kemi.se
  • Sabina Litens Karlsson, Livsmedelsverket, mejla till: fornamn.efternamn@slv.se
  • Markus Klar, Naturvårdsverket, mejla till: fornamn.efternamn@naturvardsverket.se

Nätverksmöten

PFAS-nätverket håller möte två gånger per år för att utbyta kunskaper och erfarenheter om PFAS.

Det senaste nätverksmötet i PFAS-nätverket hölls i november 2022.

Här kan du ladda ner presentationerna från det senaste nätverksmötet. Länk till annan webbplats.

Om du söker material från ett tidigare möte i PFAS-nätverket går det bra att kontakta Bert-Ove Lund på Kemikalieinspektionen.

Senast uppdaterad 10 november 2023