Tillsyn 8/17: PAH:er i gummi och plast

Redovisning av ett analysprojekt inriktat på kemikalier i varor som är gjorda av gummi eller plast och som kommer i kontakt med hud eller som kan stoppas i munnen.

Last published 9 January 2021