Tillsyn 3/17: Textil 2016

Under 2016 genomförde Kemikalieinspektionen ett tillsynsprojekt där vi undersökte det kemiska innehållet i textilvaror. Projektet omfattade 167 varor från 51 företag. I analyserna letade vi efter aromatiska aminer (nedbrytningsprodukter från begränsade azofärgämnen), nonylfenol och nonylfenoletoxilater.

Last published 6 September 2020