Tillsyn 11/17: Detalj­handels­tillsyn

Denna handledning beskriver tillsyn av butiker som säljer kemiska produkter och bekämpningsmedel och syftar till att ge en kort överblick över vad och hur man kan kontrollera att detaljhandeln följer kemikalielagstiftningen. Handledningen vänder sig till inspektörer som arbetar i Sveriges kommuner.

Last published 6 September 2020