Tillsyn 1/17: Tillsyn av sexleksaker

Under 2016 har Kemikalieinspektionen bedrivit ett tillsynsprojekt för att kontrollera det kemiska innehållet i sexleksaker som säljs på den svenska marknaden. I projektet kontrollerades även märkning för vissa typer av sexleksaker. Vi inspekterade 16 företag och från dessa kontrollerade vi 44 sexleksaker.

Last published 6 September 2020