Tillsyn 10/17: Kemikalie­­inspektionens åtals­a­nmälningar 2012-2016

Den här rapporten beskriver hur Kemikalieinspektionens åtalsanmälningar har behandlats i rättssystemet under åren 2012-2016. Anmälningarna rör brister som upptäckts i samband med Kemikalieinspektionens tillsyn av företag som tillverkar, importerar och säljer kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor.

Last published 6 September 2020