Mark- och miljödomstolen upphäver dispensen för växtskyddsmedlet Gaucho

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt upphäver Kemikalieinspektionens beslut om dispens för växtskyddsmedlet Gaucho WS 70. Domen innebär att det inte är tillåtet att så sockerbetsfrön som är behandlade med produkten.

Kemikalieinspektionen beslutade i december 2018 om en tillfällig dispens för växtskyddsmedlet Gaucho WS 70, efter en ansökan från Betodlarna. Dispensen gällde i odlingar av sockerbetor mellan den 15 februari och 15 juni 2019. Tre överklaganden av dispensbeslutet kom in i februari 2019.

Mark- och miljödomstolen har i dag kommit med sin dom i målet och bifaller överklagandena. Slutsatsen från domstolen är att förutsättningarna för en dispens inte är uppfyllda. Domstolen har tagit hänsyn till det förväntade genomsnittliga skördebortfallet under 2019 om Gaucho inte får användas, och andra rimliga sätt att minska skördebortfallet. Domstolen har även tagit hänsyn till risken för skador på bin och andra pollinerande insekter samt den försiktighetsprincip som gäller inom miljörätten. Domen från mark- och miljödomstolen kan överklagas senast den 23 april.

– Domstolen har inte delat vår bedömning att förutsättningarna för en dispens är uppfyllda. Vi kommer att analysera domen närmare innan vi tar ställning till om vi ska överklaga eller inte, säger Adam Diamant, chefsjurist på Kemikalieinspektionen.

Domen innebär att Kemikalieinspektionens beslut upphävs och att sockerbetsfrön som behandlats med Gaucho inte får användas. Frön behandlade med Gaucho har inte heller fått användas sedan den 27 februari då mark- och miljödomstolen fattade beslut om att tillfälligt stoppa dispensen i avvaktan på dom.

Bakgrunden till ärendet är att Kemikalieinspektionen hösten 2018 återkallade godkännandena i Sverige för sju växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider. En av dessa produkter var Gaucho WS 70. Skälet till återkallandena var ett beslut från EU-kommissionen om förbud mot att använda växtskyddsmedel med vissa neonikotinoider utomhus. EU-lagstiftningen tillåter dispenser för otillåtna växtskyddsmedel om vissa villkor är uppfyllda: det ska handla om ett särskilt fall, odlingen ska vara i fara, dispensen ska vara nödvändig för att avvärja faran och faran ska inte gå att avvärja på något annat rimligt sätt.

Läs mer och ta del av domen från mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt Länk till annan webbplats.

Läs nyhet från den 27 februari 2019 om domstolens inhibition av dispensen

Läs nyhet från den 21 december 2018 om Kemikalieinspektionens dispensbeslut

Läs nyhet från den 13 september 2018 om återkallade växtskyddsmedel med neonikotinoider

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se