Dispens för växtskyddsmedlet Gaucho WS 70 gäller inte i avvaktan på dom

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har tillfälligt stoppat Kemikalieinspektionens dispens för växtskyddsmedlet Gaucho WS 70. Sockerbetsfrön som behandlats med produkten får inte användas medan domstolen prövar de överklaganden som har gjorts.

Kemikalieinspektionen har tidigare beslutat om dispens för växtskyddsmedlet Gaucho WS 70 i odlingar av sockerbetor mellan den 15 februari och 15 juni 2019. Tre överklaganden av dispensbeslutet har kommit in i februari 2019 och ska prövas av mark- och miljödomstolen. De som överklagat har också begärt inhibition, vilket betyder att Kemikalieinspektionens beslut tills vidare inte ska gälla.

Mark- och miljödomstolen har i dag beslutat om inhibition av dispensen. Frön som har behandlats med Gaucho WS 70 får därför just nu inte användas i odlingar av sockerbetor, trots Kemikalieinspektionens dispensbeslut. I nästa steg ska domstolen pröva överklagandena av beslutet.

Hösten 2018 återkallade Kemikalieinspektionen godkännandena i Sverige för sju växtskyddsmedel med verksamma ämnen av typen neonikotinoider. En av de återkallade produkterna var Gaucho WS 70. Bakgrunden till återkallandena var ett beslut från EU-kommissionen om förbud mot användning utomhus av växtskyddsmedel med vissa neonikotinoider.

EU-förbudet och Kemikalieinspektionens återkallanden påverkar odlingen av sockerbetor i Sverige där neonikotinoider i många år har använts för att bekämpa skadeinsekter. Betodlarna ansökte om dispens för att tillfälligt få använda sockerbetsfrön som är behandlade med Gaucho WS 70 under våren 2019. Kemikalieinspektionen bedömde att villkoren för en dispens var uppfyllda och beviljade ansökan i december 2018. Det är detta beslut om dispens som har överklagats och nu prövas av mark- och miljödomstolen.

Läs beslutet och mer information om detta på Nacka tingsrätts webbplats Länk till annan webbplats.

Läs tidigare nyhet om Kemikalieinspektionens dispensbeslut

Läs tidigare nyhet om återkallade växtskyddsmedel med neonikotinoider

För mer information, kontakta gärna:

Agneta Westerberg, avdelningschef, 08-519 41 264

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se