Kemikalieinspektionen återkallar godkännanden för växtskyddsmedel med neonikotinoider

Kemikalieinspektionen återkallar godkännandena för sju växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider. Skälet är att EU-kommissionen har beslutat att växtskyddsmedel med de verksamma ämnena imidakloprid, klotianidin och tiametoxam bara får användas i permanenta växthus. EU-kommissionens beslut innebär också att från den 19 december 2018 får behandlat utsäde bara användas i permanenta växthus.

EU-kommissionens beslut den 29 maj 2018 innebär att växtskyddsmedel som innehåller något av de tre ämnena klotianidin, imidakloprid och tiametoxam bara får godkännas för användning i fasta (permanenta) växthus eller för att behandla utsäde och plantor som är avsedda att användas enbart i fasta växthus. Grödan och behandlade plantor måste under hela sin livscykel befinna sig i ett fast växthus.

Kemikalieinspektionen återkallar därför godkännandena för sex växtskyddsmedel som innehåller imidakloprid och ett med ämnet tiametoxam. Godkännandena återkallas från den 19 september och med en anståndsperiod för att få överlåta och använda medlen till den 19 december 2018. För ett medel har användningsområdet ändrats, så att medlet inte längre får användas på prydnadsväxter.

EU-kommissionens beslut påverkar även utsäde och plantor som redan är behandlade eller behandlas under anståndsperioden. Behandlade frön och plantor får inte sås eller planteras utanför fasta växthus efter den 19 december 2018.

Läs mer om växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider

Fakta: Produktgodkännanden som Kemikalieinspektionen återkallat eller ändrat

Återkallade

Medel med imidakloprid

  • Gaucho WS 70 (regnr 4288)
  • Merit Forest WG (regnr 4605)
  • Amigo FS 350 (regnr 5250)
  • Prestige FS 370 (regnr 5376 + tidigare återkallat regnr 4570)
  • Merit Turf (regnr 5366)
  • Warrant 700 WG (regnr 4758)

Medel med tiametoxam

  • Cruiser 600 FS SB (regnr 5028)

Ändrat godkännande

  • Confidor WG 70 (regnr 4455 är återkallat, nytt regnr är 5486)

För mer information, kontakta gärna:

Camilla Thorin, agronom, 08-519 41 256

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se