Tillsyn 4/16: Strategi för tillsyn över kemikalier i varor

2010 fick Kemikalieinspektionen ett uppdrag från regeringen att ta fram en strategi för effektiv tillsyn över kemikalier i varor. Uppdraget mynnade ut i en rapport som publicerades i slutet av 2011. Denna rapport är en uppdaterad version av strategin som togs fram 2011.

Last published 6 September 2020