Tillsyn 3/16: Textil och läder

I detta projekt analyserade vi 192 varuprover, varav 106 var skor. De ämnen som vi letade efter var de som är begränsade eller relevanta att leta efter på kandidatförteckningen i Reachförordningen. Vi kontrollerade 49 företag, av vilka vi besökte 25 på plats.

Last published 6 September 2020