Tillsyn 2/16: Tillsyns- och marknadskontrollplan 2016

Tillsynsplanen ger en överblick av det operativa tillsynsbehovet och fungerar som strategiskt styrdokument som anger hur tillsyns­aktiviteter prioriteras i förhållande till tillgängliga resurser. Planen beskriver enbart Kemikalieinspektionens operativa tillsynsarbete och marknadskontroll. Tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser berörs inte i denna plan.

Last published 6 September 2020