Tillsyn 10/16: Återvunna ämnen

Återvunna ämnen är ett projekt där Kemikalieinspektionen i samverkan med Naturvårdsverket, kommuner och länsstyrelser kontrollerat företag som återvinner avfall så det upphör att vara avfall. Detta för att få klarhet i både hur god kunskapen om kemikalielagstiftningen är och hur väl lagstiftningen fungerar i praktiken.

Last published 6 September 2020