Oljelampor klarade inte säkerhetskrav

Kemikalieinspektionen har undersökt om oljelampor uppfyller säkerhetskraven i lagstiftningen. 19 av 26 prydnadsoljelampor som såldes till privatpersoner klarade inte kraven eller saknade dokumentation som visade att de uppfyllde kraven.

Varje år sker olyckor där barn har druckit lampolja eller sugit på veken i oljelampor. Förra året hanterade Giftinformationscentralen 14 fall där barn fått i sig lampolja. Lampolja är lättflytande och kan därför enkelt nå lungorna och orsaka livshotande skador.

– Lampolja som kommer ner i lungorna kan vara livsfarligt. För att skydda barn från olyckor är det viktigt att oljelampor lever upp till de säkerhetskrav som finns i lagstiftningen, säger Amanda Rosen, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Prydnadsoljelampor som säljs till allmänheten måste uppfylla vissa krav enligt en europeisk standard. En oljelampa ska exempelvis ha ett skydd för veken för att hindra att barn kommer åt den. Oljelampan ska också kunna hållas upp och ner i tio sekunder utan att olja läcker ut. De här reglerna ingår i den europeiska kemikalielagstiftningen Reach.

Kemikalieinspektionen har under 2018 och 2019 kontrollerat 39 oljelampor på den svenska marknaden, varav 26 bedömdes vara prydnadsoljelampor som såldes till privatpersoner. Fyra lampor klarade inte säkerhetskraven, vilket företagen direkt konstaterade när Kemikalieinspektionen kontaktade dem med en begäran om dokumentation. Ytterligare 15 oljelampor saknade dokumentation som visade att de levde upp till standarden.

Efter Kemikalieinspektionens tillsyn har företagen slutat sälja de sammanlagt 19 oljelampor som inte klarade kraven eller saknade dokumentation. De flesta av företagen upphörde frivilligt med försäljningen. I ett fall beslutade Kemikalieinspektionen om saluförbud.

För sju oljelampor hade företagen dokumentation som visade att de uppfyllde kraven. Det kan vara ett tecken på en ökad medvetenhet bland företagen om kraven i standarden. När Kemikalieinspektionen lät ett laboratorium testa prydnadsoljelampor 2013 var det ingen av oljelamporna som uppfyllde kraven.

– Förhoppningsvis har våra tidigare kontroller och vårt informationsutskick i början av det här projektet lett till att fler företag känner till standarden och följer den. Det är företagens ansvar att deras oljelampor är säkra, men privatpersoner behöver också själva vara försiktiga för att förhindra olyckor, säger Amanda Rosen.

13 oljelampor som ingick i granskningen omfattades inte av kraven i lagstiftningen eftersom de inte såldes till privatpersoner eller för att de inte bedömdes vara prydnadsoljelampor.

Kemikalieinspektionen framhåller i sin tillsynsrapport att dagens regler om oljelampor är otydliga och att standarden med säkerhetskrav behöver förtydligas. En uppdatering av standarden pågår och Kemikalieinspektionen har varit i kontakt med standardiseringskommittén för att beskriva svårigheterna vid tillsyn av reglerna för oljelampor.

Tio saker att tänka på vid köp och användning av oljelampor och lampolja

  1. Välj en oljelampa som står stadigt och inte riskerar att välta.
  2. Förvara oljelampan utom räckhåll för barn, både under användning och när den är släckt.
  3. Välj en oljelampa med en brännare som omsluter veken och ett lock för öppningen där lampolja fylls på så att lampoljan inte går att komma åt.
  4. Undvik oljelampor som endast är en öppen behållare med en veke nedstucken i lampoljan.
  5. Kontrollera att oljelampan har ett skydd för veken som hindrar barn från att komma åt den med munnen.
  6. Det är bra om skyddet för veken är konstruerat så att det alltid sitter på, även när lampan är tänd.
  7. Undvik oljelampor med en design som kan verka lockande för små barn.
  8. Förvara flaskan med lampolja så att barn inte kommer åt den.
  9. Lita inte på flaskornas barnskyddande förslutningar. Dessa förslutningar går fortfarande för barn att få upp, det tar bara längre tid. Kom ihåg att skruva på korken ordentligt efter användning.
  10. Häll aldrig över lampolja i muggar, läskflaskor eller liknande. Det ökar risken för att någon får i sig produkten.

Läs Kemikalieinspektionens rapport: Oljelampor - tillsyn av säkerhetskraven (PDF 952 kB) , 951.8 kB.

Läs Kemikalieinspektionens råd till privatpersoner om lampolja och oljelampor

Läs mer om reglerna för oljelampor och lampoljor

För mer information, kontakta gärna:

Amanda Rosen, inspektör, 08-519 41 279

Susan Strömbom, inspektör, 08-519 41 343

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se