EU-domstolen ger Sverige rätt i mål om blykromater

EU-domstolens tribunal har gett Sverige rätt i målet mellan Sverige och EU-kommissionen om blykromater. Domen innebär att ett beslut om tillstånd att fortsätta använda två färgpigment ogiltigförklaras. Blykromater är ett särskilt farligt ämne enligt Reach-förordningens bilaga XIV.

– Domen stöttar substitution av de farligaste ämnena och är positiv för de företag som satsar på att ta fram mindre farliga alternativ. Det ska löna sig att ligga i framkant i substitutionen av farliga ämnen, säger Anne-Marie Vass, utredare på Kemikalieinspektionen.

Sverige stämde EU-kommissionen i november 2016 för att ha beviljat tillstånd för blykromater i strid med reglerna i Reach-förordningen. Detta eftersom det finns mindre farliga alternativ till blykromater som kan användas i stället.

Kemikalieinspektionen har bidragit med underlag till regeringen genom hela rättsprocessen.

– Vi har arbetat för det här i flera år, både när det gäller detta ämne och likande beslut om andra ämnen. Förhoppningsvis banar domen väg för att kommande tillståndsbeslut tar mer hänsyn till att särskilt farliga ämnen ska fasas ut när det finns alternativ, säger Anne-Marie Vass.

Läs pressmeddelande från regeringen Länk till annan webbplats..

Läs domen om blykromater från EU-domstolens tribunal Länk till annan webbplats..

Läs mer om särskilt farliga ämnen enligt Reach-förordningens bilaga XIV.

Läs mer om tillståndsprocessen enligt Reach-förordningen.

För mer information, kontakta gärna:

Anne-Marie Vass, utredare, 08-519 41 377

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats..