Tipsa Kemikalieinspektionen

Här kan du tipsa Kemikalieinspektionen om en produkt eller ett företag som du misstänker inte följer kemikalielagstiftningen.

Om du vill vara anonym

Alla tips som kommer in till oss omfattas av offentlighetsprincipen. Observera därför att allt du skickar in till myndigheten blir en offentlig handling som kan lämnas ut vid förfrågan. När du lämnar in ditt tips har du dock möjlighet att vara anonym. Tänk på att om du vill vara anonym så ska du inte skicka in några personuppgifter alls till oss, till exempel i bilagor.

För att vi ska kunna hantera ditt tips på bästa sätt finns det flera saker du kan göra. En utförlig beskrivning av misstänkta brister är viktig för vår bedömning av ditt tips. Du kan till exempel lämna följande uppgifter:

 • namn på bristande produkt inklusive artikelnummer, batchnummer eller liknande om du har uppgift om det
 • namn på företaget som säljer en bristande produkt eller som du misstänker bryter mot några kemikalieregler
 • fotografier som återspeglar bristerna
 • länk till produktens eller företagets hemsida och gärna också skärmdumpar från hemsidan
 • säkerhetsdatablad för produkten
 • övrigt underlag som visar de misstänkta bristerna.

Du kan tipsa oss om bekämpningsmedel eller andra kemiska produkter som

 • saknar eller har felaktig märkning
 • saknar barnskyddande förslutning eller taktil varningsmärkning i de fall det krävs
 • saknar eller har brister i säkerhetsdatabladet 
 • är begränsade eller förbjudna enligt svensk lagstiftning
 • är begränsade eller innehåller ämnen som kräver tillstånd enligt EU-gemensam lagstiftning
 • kemiska produkter som är särskilt farliga och som säljs till konsumenter
 • bekämpningsmedel som inte är godkända av Kemikalieinspektionen.

Ett godkänt bekämpningsmedel har ett registreringsnummer från Kemikalieinspektionen. I bekämpningsmedelsregistret Länk till annan webbplats. kan du se om ett medel är godkänt.

Du kan tipsa oss om varor (till exempel leksaker, kläder, skor eller elektronik) som

 • orsakar hälsobesvär
 • misstänks innehålla farliga ämnen
 • saknar CE-märkning (gäller bara leksaker och elektronik).

Du kan tipsa oss om företag som

Om du som anställd har fått kännedom om att din arbetsgivare bryter mot kemikalielagstiftningen och vill rapportera det till Kemikalieinspektionen kan du göra det i vår externa visselblåsarkanal.

Även andra som har som fått sådan information i ett arbetsrelaterat sammanhang kan vara visselblåsare och använda den kanalen.

Mer information om när du kan rapportera till Kemikalieinspektionen finns här: Extern kanal för visselblåsning - Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Gäller tipset livsmedel kan du kontakta Livsmedelsverket Länk till annan webbplats..

Gäller tipset kosmetiska produkter (till exempel tvål, nagellack eller hårspray) kan du kontakta Läkemedelsverket Länk till annan webbplats..

Gäller tipset felaktig eller vilseledande marknadsföring eller produkter som är farliga på grund av sin utformning kan du kontakta Konsumentverket Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad 26 april 2024