En flicka håller upp en badboll som ser ut som en jordglob.

Vår värld består av kemikalier

Innehållsförteckning:

Var finns kemikalier? Är alla kemikalier farliga? Vad är det för skillnad mellan naturliga kemikalier och konstgjorda kemikalier?

Bästisens mobiltelefon? En penna? Dina nya gympadojor? Ett träd utanför fönstret? Vad har dessa till synes mycket olika saker gemensamt? Jo, de består alla av kemiska grundämnen.

Kemiska grundämnen är de byggstenar som alla levande och icke-levande saker på jorden består av. De finns i oss, omkring oss och i alla saker vi köper. Kemiska grundämnen kan kombineras på olika sätt för att ge upphov till olika typer av ämnen och material.

I det dagliga livet handlar till exempel matlagning helt och hållet om kemi. Läkemedel för att förebygga och behandla sjukdomar består av kemikalier. Till och med vatten och luft består av kemikalier och utan dem skulle livet helt enkelt inte finnas.

Fakta om kemikalier

  • Nästan 99 % av människokroppens vikt består av sex kemiska grundämnen: syre, kol, väte, kväve, kalcium och fosfor. En genomsnittlig människokropp innehåller cirka 230 gram salt.
  • En mobiltelefon innehåller kemikalier som brom, klor, kvicksilver, bly och till och med en liten mängd guld.
  • En tesked av den naturligt förekommande kemikalien botulinum – som kommer från vissa bakterier – skulle kunna döda två miljarder människor.
  • Mellan 1930 och 2000 ökade den globala produktionen av konstgjorda kemikalier från en miljon till 400 miljoner ton per år.
  • Kemiska ämnen har sitt eget identifieringsnummer – precis som människor har ett unikt personnummer.

Kemikalier bildas både naturligt och på konstgjord väg

Många kemikalier förekommer naturligt i miljön. Andra har framställts av människor i laboratorier och i kemikaliefabriker. Exempel på naturliga kemikalier är socker och havssalt, klorofyll som gör växter gröna, C-vitamin i apelsiner och cellulosa i träd.

Kemiska grundämnen och föreningar som finns i naturen kan användas för att tillverka nya kemiska ämnen och material. Fönsterglas består till exempel av silikater som finns naturligt i mineraler i marken. Papper är tillverkat av cellulosa som finns i träd och växter. Exempel på helt konstgjorda kemikalier är så kallade fluorerade föreningar, PFAS, som används bland annat för att göra friluftskläder vattentäta.

Många konstgjorda kemikalier har vi nytta av i vårt dagliga liv. Vissa kemikalier är framtagna för att rengöra våra hus, tallrikar och kläder. Vissa är avsedda för att döda insekter eller ogräs i trädgården. Bensin och bränsle är kemikalier som i de flesta fall behövs för att köra bil, flyga flygplan och värma upp hus. Listan över konstgjorda kemikalier är nästan oändlig. Många av dessa kemikalier har fördelar för människor, men de kan även ha vissa farliga effekter på människors hälsa och på miljön.

Dosen gör giftet

Det är ett vanligt misstag att tro att alla konstgjorda kemikalier är skadliga och att alla naturliga kemikalier är bra för oss. Men många naturligt förekommande kemikalier kan vara skadliga för människors hälsa. Det finns många exempel på kemikalier som förekommer naturligt i växter och djur som är giftiga för människor i mycket små mängder. Det här gäller till exempel gifter från vissa svampar och grodor, fiskar som spjutrockan och vissa blommor som den vackra liljekonvaljen. Även vissa konstgjorda kemikalier kan vara väldigt giftiga i små mängder, men många konstgjorda kemikalier är helt ofarliga i små mängder. Ändå kan en till synes ofarlig kemikalie bli farlig om man råkar få i sig den i mycket stora mängder.

En död fisk som flyter i vattnet bland gröna näckrosblad.

Märkning av kemikalier

Det finns stränga regler för att se till att de kemikalier vi använder förpackas på ett säkert sätt och märks med särskilda farosymboler som kallas för faropiktogram. Farosymbolerna ger information om på vilket sätt en produkt kan vara farlig. Du hittar farosymbolerna på många olika hushållskemikalier som maskindiskmedel och rengöringsmedel i köket, tvättmedel och blekmedel i tvättstugan samt målarfärg och myrmedel i garaget.

Faropiktogram

Det finns nio olika typer av farosymboler, så kallade faropiktogram. Många hushållskemikalier kan ha fler än en av dessa farosymboler på etiketten.

De flesta hushållskemikalier med farosymboler på etiketten är inte farliga så länge man vet hur man ska hantera dem på rätt sätt. På etiketten hittar du alla varningar och all information som behövs för att använda produkten på ett säkert sätt. Genom att följa anvisningarna för hur du ska använda, förvara och göra dig av med produkten kan du minska risken för att du eller miljön utsätts för farliga ämnen.

Vad kan man göra för att skydda sig?

Det finns ett antal saker som du och din familj enkelt kan göra för att skydda er mot skadliga kemikalier i hemmet:

  1. Titta efter faromärkningen och läs informationen på förpackningen. Följ alltid instruktionerna för hur produkten ska användas.
  2. Låt kemikalierna vara kvar i sina ursprungliga förpackningar.
  3. Förvara kemikalier så att små barn och husdjur inte kan komma åt dem.
  4. Blanda aldrig olika kemiska produkter med varandra.
Senast uppdaterad 24 november 2023