En person med diskhandskar putsar ett fönster.

En del kemikalier kan vara farliga om du får dem på huden, i ögonen eller i munnen. Därför är det alltid bra att skydda sig när man håller på med kemikalier, till exempel med ett par diskhandskar.

Var försiktig

Innehållsförteckning:

Allt består av kemikalier. Varför är då vissa kemikalier farliga för människor? Och vad kan man göra för att skydda sig? Du hittar svaren i den här artikeln.

Kemikalier finns i luft, vatten, mat och i produkter som datorer, smink och kläder. Du kommer i kontakt med många olika kemikalier varje dag, genom det du dricker eller äter, via luften du andas eller genom kontakt med huden.

Vissa kemikalier kan vara skadliga för människor. Men du kan skydda dig mot skadliga kemikalier genom att vara försiktig.

Kemikalier kan vara farliga

Kemikalier kan ibland orsaka allvarliga hälsoproblem. Problemen kan uppstå på en gång efter att man har kommit i kontakt med en kemikalie. Det kan till exempel handla om att huden eller ögonen blir röda och irriterade eller att man får allvarliga skador. Problemen kan bero på en olycka eller att kemikalien har använts fel eller på ett oförsiktigt sätt. En sådan olycka kan hända överallt där det finns kemikalier, till exempel hemma i köket, eller i tvättstugan men även i skolan eller på en arbetsplats.

Vissa problem kommer långt efter att en person har varit i kontakt med skadliga kemikalier. Det händer vanligtvis om personen har kommit i kontakt med kemikalien flera gånger under en längre tid. Sådana problem kan vara skador på lungorna, levern och andra organ i kroppen eller att man utvecklar allergier.

Som barn och ungdom är man ofta känsligare för skadliga kemikalier än vuxna på grund av att kroppen fortfarande växer och utvecklas.

Produkter med märkningen Skadlig, Frätande och Allvarlig hälsofara

Tändvätska, de flesta impregneringssprejer och många andra hushållsprodukter är märkta med en eller flera farosymboler på etiketten. De fyrhörniga farosymbolerna och texten på etiketten ger information om de faror som kan finnas med användning av produkten. På etiketten finns även information om hur du hanterar produkten på rätt sätt.

Skadlig

Den här farosymbolen kan finnas på rengöringsmedel, luftfräschare och diskmedel.

Faropiktogrammet "Skadlig". Ett svart utropstecken mot vit bakgrund och en röd bård.

Skadlig
Farosymbolen betyder att produkten kan vara skadlig om den kommer i kontakt med din hud, ögon eller lungor. Du ska inte få den på huden eller andas in eller svälja något av innehållet.

Allvarlig hälsofara

Den här farosymbolen kan finnas på tändvätska, lim, lacknafta och bensin.

Faropiktogrammet Allvarlig hälsofara. En siluett av en människa som ser ut att ha en explosion i bröstet.

Allvarlig hälsofara
Farosymbolen betyder att produkten kan vara mycket farlig för din hälsa om den inte används på rätt sätt. Du måste vara mycket försiktig om du ser den här symbolen på en produkt!

Frätande

Den här farosymbolen kan finnas på toalettrengöringsmedel, avloppsrengöringsmedel, avkalkningsmedel och hushållsammoniak.

Faropiktogrammet "Frätande". Vätska droppar ur ett provrör ner på en hand och en hård yta. Handen och den hårda ytan ryker. Tecknad i svart på vit botten med röd bård.

Frätande
Farosymbolen betyder att produkten är frätande. Det är farligt att få en frätande produkt på huden, i ögonen eller i munnen.

Är hushållskemikalier farliga?

Den här frågan kan inte besvaras med ett enkelt ja eller nej. I grunden beror det på kemikaliens egenskaper och hur mycket av kemikalien man kommer i kontakt med och på vilket sätt.

Om man av misstag råkar spilla tändvätska på armen kan huden bli röd och irriterad under en kort stund. Om man råkar få i sig tändvätska kan man däremot bli väldigt sjuk. Om man bara använder den för att tända grillen och inte kommer i kontakt med vätskan blir man inte skadad alls.

Det är alltid bäst att låta en vuxen hantera produkter med en farosymbol på! Det är särskilt viktigt för produkter med märkningen Frätande eller Allvarlig hälsofara på etiketterna. Andra kemikalier är inte lika farliga för hälsan så länge du vet hur du ska hantera dem försiktigt. Det skulle till exempel kunna vara flaskan med diskmedel i köket.

Vad kan man göra för att skydda sig?

Det finns ett antal saker som du och din familj enkelt kan göra för att skydda er mot skadliga kemikalier i hemmet:

  1. Titta efter faromärkningen och läs informationen på förpackningen. Följ alltid instruktionerna för hur produkten ska användas.
  2. Låt kemikalierna vara kvar i sina ursprungliga förpackningar.
  3. Förvara kemikalier så att små barn och husdjur inte kan komma åt dem.
  4. Blanda aldrig olika kemiska produkter med varandra.

Vad ska man göra om det händer en olycka med en kemikalie?

Om du själv är med om en olycka med kemikalier eller om du ser någon annan drabbas är det bra att få hjälp, helst av en vuxen. Om det inte finns någon vuxen i närheten är det bra att få hjälp av en kompis. Ring 112 och säg att ni vill ha giftinformation. Då blir ni kopplade till en person på Giftinformationscentralen. Berätta vad som har hänt och ha förpackningen nära till hands.

Ha förpackningen till hands

På förpackningen finns en massa information om produkten som är bra att lämna till Giftinformationscentralen så att de kan hjälpa till att ge bra råd om vad ni kan göra.

Läs mer på Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad 12 september 2023