PRIO har uppdaterats med nya ämnen som förts upp på bilaga Vl till CLP-förordningen genom ATP 21

Den tjugoförsta tekniska anpassningen av CLP-förordningen, ATP 21, har nu antagits av EU-kommissionen och publicerats i EU:s officiella tidning. ATP 21 innebär att ytterligare ämnen förs upp på bilaga VI till CLP-förordningen. För några ämnen på bilaga Vl innebär ändringarna i ATP 21 att klassificeringen har reviderats. Med stöd av ändringarna i ATP 21 har databasen i PRIO utökats med ungefär 30 ämnen som uppfyller PRIOs kriterier för utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen.

Läs mer om ändringarna i ATP 21

Senast uppdaterad 1 februari 2024