PRIO har uppdaterats med materialinformation om ämnen på Kandidatförteckningen

Materialmodulen i PRIO har uppdaterats med ytterligare information för ämnen på Kandidatförteckningen. Informationen är hämtad från Kemikalieinspektionens projekt ”Kunskapssammanställning: Användningsområden för ämnen på kandidatförteckningen” (H22-07569) som genomfördes under 2022.

Senast uppdaterad 11 december 2023