PRIO har uppdaterats med 5 700 nya PFAS-ämnen

PFAS, US EPA Master List har lagts till som en ny referens i PRIO. Den amerikanska miljöskyddsmyndigheten Environmental Protection Agency (US EPA) har upprättat en omfattande databas med PFAS-ämnen (PFAS Master List). Referensen PFAS, US EPA Master List i PRIO avser ett urval av PFAS-ämnen från denna databas som uppfyller OECD:s PFAS-definition (2021) och som har associerade CAS-nummer.

Tillägget av ny referens medför att PRIO-databasen har utökats med 5700 nya PFAS-ämnen. Totalt finns nu nästan 11 000 PFAS-ämnen i PRIO. Alla PFAS-ämnen i PRIO uppfyller OECD:s PFAS-definition från 2021. Det är också OECD:s PFAS-definition som man utgått från i det EU begränsningsförslag för PFAS* som Sverige tillsammans med 4 andra medlemsländer lämnade in till Echa i februari 2023.

*I nuvarande begränsningsförslag undantas ett fåtal typer av PFAS som bedöms vara nedbrytningsbara. Läs mer om EU begränsningsförslag för PFAS.

Läs mer om referenser till ämnen i PRIO.

Senast uppdaterad 23 november 2023