Perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) och dess derivat – översyn av ämnesgruppen i PRIO

I juni 2022 togs beslut om att föra upp perfluorhexansulfonsyra (PFHxS), dess salter och besläktade föreningar på Stockholmskonventionen för global utfasning. I maj 2023 implementerades detta förbud i EU-lagstiftningen via POPs-förordningen. PRIO har nu uppdaterats med en ny ämnesgrupp, Perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) och dess derivat, innehållande ämnen från Stockholmskonventionens exempellista (UNEP/POPS/POPRC.15/INF/9) samt Echas exempellista med PFHxS-ämnen i POPs-förordningen. Ämnesgruppen Perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) och dess derivat återfinns under Avancerad sökning i PRIO. Totalt finns nu 175 ämnen i denna ämnesgrupp.

I samband med översynen har referens Stockholmskonventionen setts över i sin helhet och ett fyrtiotal ytterligare ämnen lagts till.

Läs mer om ämnesgrupper i PRIO

Senast uppdaterad 13 september 2023