PRIO är uppdaterad med 2021 års data från produktregistret

PRIO är uppdaterad med 2021 års inrapporterade data från produktregistret. I det svenska produktregistret finns information om användning av ämnen i kemiska produkter.

Senast uppdaterad 19 juni 2023