Fem nya ämnen blir tillståndspliktiga enligt Reach-förordningen

Fem nya ämnen har förts upp på bilaga XIV i Reach-förordningen och blir tillståndspliktiga:

  • Tetraetylbly (EG-nr: 201-075-4, CAS-nr: 78-00-2)
  • 4,4'-Bis(dimetylamino)-4''-(metylamino)tritylalkohol (EG-nr: 209-218-2, CAS-nr: 561-41-1) med ≥ 0.1% av Michlers keton (EG-nr: 202-027-5) eller Michlers bas (EG-nr: 202-959-2)
  • Reaktionsprodukter av 1,3,4-tiadiazolidin-2,5-dition, formaldehyd och 4-heptylfenol, grenad och linjär (RP-HP) (med ≥ 0,1 viktprocent 4-heptylfenol, grenad och linjär)
  • 2-Etylhexyl-10-etyl-4,4-dioktyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-tenntetradekanoat (EG-nr: 239-622-4, CAS-nr: 15571-58-1)
  • Reaktionsblandning av 2-etylhexyl-10-etyl-4,4-dioktyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-tenntetradekanoat och 2-etylhexyl-10-etyl-4-[[2-[(2-etylhexyl)oxi]-2-oxoetyl]tio]-4-oktyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-tenntetradekanoat (reaktionsblandning av DOTE och MOTE)

Dessa ämnen eller ämnesgrupper återfinns i PRIO med referensen Tillståndsförteckningen.

Läs mer under nyheter på kemi.se

Senast uppdaterad 20 april 2022