Vanliga frågor som vi hänvisar till andra

Innehållsförteckning:

Vi svarar främst på frågor om ansvar och skyldigheter inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde, till exempel vilka regler som gäller om du vill tillverka, importera och sälja kemiska produkter och varor. Här finns några förslag på vart du kan vända dig med de frågor som ligger utanför Kemikalieinspektionens ansvar och som vi inte kan besvara.

Märkning av behållare och rörledningar på arbetsplatsen

Vid frågor om märkning av förpackningar och behållare med kemikalier som används eller lagras på arbetsplatsen samt märkning av rörledningar kontakta Arbetsmiljöverket.

Gå till Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats.

Säkerhetsdatablad på arbetsplatsen

Har du frågor om hur säkerhetsdatabladen ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen kontakta Arbetsmiljöverket.

Gå till Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats.

Förvaring, lagring och invallning av kemiska produkter

Vid frågor om förvaring, lagring, kemikalieskåp, skyltning eller invallning finns bestämmelser hos Arbetsmiljöverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, kommunen och länsstyrelsen. Naturvårdsverket har bestämmelser vid lagring i cisterner och större behållare.

Gå till Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats.

Gå till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Gå till Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kontakta kommunen eller länsstyrelsen i det län där du har din verksamhet.

Transport av farligt gods

Vid frågor om klassificering och märkning vid transport av farligt gods kontakta Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap.

Gå till Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Farligt avfall

Vid frågor om klassificering och märkning av farligt avfall kontakta Naturvårdsverket.

Gå till Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Vid frågor om var du kan lämna farligt avfall kontakta din kommun.

Kemikalieförteckning

Vid frågor om kemikalieförteckning och egenkontroll kontakta Naturvårdsverket.

Gå till Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kemiska analyser och tester

Kemikalieinspektionen kan inte göra kemiska analyser åt dig. Om du vill låta analysera eller testa något kan du kontakta ett kommersiellt laboratorium. Dessa företag hittas enklast genom en sökning på Internet.

Risker med oönskade ämnen i livsmedel

Vid frågor om risker med rester av bekämpningsmedel och andra oönskade ämnen i livsmedel kontakta Livsmedelsverket.

Gå till Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Hälsobesvär av kemikalier i varor och kemiska produkter

Om du har hälsobesvär kan du kontakta sjukvården.

Senast uppdaterad 19 mars 2024