Frågor och svar om produktregistret

Här hittar du svar på vanliga frågor om produktregistret och produktanmälan med mera.

Om du vill ställa en egen fråga hittar du kontaktuppgifter här:

Innehållsförteckning:

Årlig redovisning och kemikalieavgift

Produkter med en årlig mängd på minst 100 kg ska anmälas.

Det går även bra att anmäla produkter med mängd under 100 kg, men det är inget krav.

Det är den tillverkade eller införda/importerade mängden i ton som ska redovisas.

Nej, de produkterna räknas inte med i kemikalieavgiften.

Det går bra vilket som. Produkten räknas inte med i kemikalieavgiften.

Det behöver man inte göra, dessa produkter räknas bort automatiskt i kemikalieavgiften.

Det går bra att avrunda till hela ton, men det går även bra att redovisa med decimaler.

Vattnet ska räknas med i vikten, det är alltså produktens totala vikt som ska redovisas.

I möjligaste mån är det vikten av den kemiska produkten som ska redovisas.

För vissa typer av produkter, till exempel bärarmaterial impregnerade med en kemisk produkt, kan det dock vara svårt att urskilja vikten för enbart vätskan.

Ja, ni ska summera mängderna för de olika förpackningsstorlekarna. Endast en produktanmälan krävs.

Ni ska redovisa den totala införda mängden. I produktanmälan anger ni hur stor andel som går på export/utförsel.

Nej, det går att skicka in sin redovisning ändå, men vi rekommenderar att man kompletterar sammansättningen så snart som möjligt.

Produktanmälan och anmälningsplikt

Eftersom reglerna för anmälan till produktregistret skiljer sig från reglerna för säkerhetsdatablad så behöver man be sin leverantör om den fullständiga sammansättningen med exakta halter av de ingående ämnena.

Ifall leverantören inte vill lämna ut den fullständiga sammansättningen kan leverantören registrera den som produkt-i-produkt i e-portalen och meddela A-numret till sin kund. Kundföretaget kan då registrera sammansättningen för sin produkt genom att hänvisa till leverantörens A-nummer. Endast A-nummer och produktnamn är synligt för kunden.

Intermediärer som tillverkas för att användas i den egna processen på samma plats behöver inte anmälas.

Om namnet på produkten delvis ändras pga. byte av leverantör räcker det med en namnuppdatering etcetera. Du behöver inte ange vilken leverantör du har köpt den av.

Ifall det är en råvara eller bulkkemikalie med samma generiskt namn, till exempel saltsyra, så går det bra att bara uppdatera samma A-nr.

Införsel är när man tar in produkter från ett annat land inom EU eller ESS-området. Import är när man tar in produkter utanför EU eller EES. Norge, Island och Liechtenstein är med i EES, däremot inte Schweiz.

Ifall ni köper produkten av en svensk leverantör och inte byter namn eller förpackning för vidare försäljning, så behöver ni inte anmäla produkten. Det är den svenska tillverkaren som har ansvar för att anmäla den.

Ja, ni ersätter de ämnen ni lagt till med en fullständig sammansättning genom att hänvisa till leverantörens A-nummer för produkt-i-produkt. Det går bra att göra denna komplettering efter att den årliga redovisningen är inskickad.

I det fallet behöver ni endast rapportera införsel och ange det namn produkten säljs under, det vill säga inget namnbyte.

Genom att använda funktionen filinläsning kan man kopiera information till flera produkter.

Vissa typer av produkter kan man samanmäla som en enda produkt, till exempel flera nyanser av en färg.

Identiska produkter som säljs under olika handelsnamn behöver anmälas var för sig, men kan grupperas som en så kallad gemensam beteckning.

Ni ska anmäla de olika lösningarna (styrkorna) som olika produkter och redovisa mängden för respektive produkt.

Ja, det är ok att sammansättningen är under 100 % i detta fall. Det finns en kryssruta där man bekräftar att sammansättningen är registrerad enligt reglerna. Det finns också ett kommentarsfält där man kan skriva att övriga ämnen är oklassificerade ämnen under 5 %.

Nej, reglerna för anmälan till produktregistret skiljer sig från reglerna för säkerhetsdatablad. I produktregistret krävs den fullständiga sammansättningen och exakta halter på ingående ämnen. En utförlig beskrivning över kraven för produktanmälan finns i 3 kap. 14§ (KIFS 2017:7).

Produkter som endast lastas om, eller kortvarigt hålls i tullager eller frilager, för vidare transport till annat land behöver inte anmälas.

Produkt-i-produkt (PiP)

I de fall leverantören inte vill avslöja den fullständiga sammansättningen för produkten får man be leverantören att registrera sina sammansättningar i vår e-portal som en så kallad produkt-i-produkt.

Leverantören får då ett A-nummer som kundföretaget kan hänvisa till i fliken Sammansättning under sektionen Produkter.

Om leverantören har registrerat produktens fullständiga sammansättning som en produkt-i-produkt så behöver man inte ange några ämnen. Då söker man fram A-numret man fått av leverantören under sektionen Produkter och anger halt=100 %.

Det går bra att göra en vanlig produkt sökbar för andra företag.

Även svenska leverantörer kan lämna ut A-nummer till sina kunder, oavsett om produkten är anmäld som produkt-i-produkt eller som vanlig produkt.

Nej, det är många utländska tillverkare som anmäler PiP till oss.

Det stämmer. Era kunder kan bara se produktens namn och artikelnummer.

Ja, på vår hemsida under Publikationer och sedan Faktablad har vi ett nytt faktablad på engelska om detta, ”Registration of chemical compositions by suppliers of chemical products”.

Funktioner i e-portalen

Nej, i den nuvarande första versionen av rapportverktyget så visas endast de ämnen som företaget registrerat själva.

Man börjar med att ladda ner basfaktafilen, lägger in de nya produkterna och laddar upp filen. Sedan går man till produktlistan och skickar in produkterna, då skapas A-nummer för dem.

Efter det kan man ladda ner en fil för sammansättningen, de nya produkterna finns då med i denna fil. När sammansättningen är ifylld laddar man upp filen och går till produktlistan för att skicka in utkasten så att produkterna blir anmälda och uppdaterade.

En utförlig beskrivning av filinläsningen finns i vår användarmanual för e-portalen.

Nanomaterial

I ett material eller en produkt kan det förekomma naturliga variationer i partikelstorlek som inte behöver anmälas. Anmälningsplikten för nanomaterial gäller dem som är avsiktligt tillsatta, ofta för att uppnå en viss funktion.

Ämnets halt i produkten ska anges, och att ämnet ingår i nanoform, men andel nanomaterial i ämnet behöver inte anges. En utförlig lista över den information som ska lämnas om nanomaterial finns i 3 kap. 17§ (KIFS 2017:7)

Övriga frågor

Nej, A-numret används bara för att identifiera produkter i produktregistret. Produktregistret styrs av nationella regelverk medan reglerna för etiketter och säkerhetsdatablad finns i den europeiska lagstiftningen CLP och Reach.

Nej, det finns inga krav på säkerhetsdatablad i produktregistret och det är heller inte möjligt att ladda upp ett sådant.

De företag som har agentmedgivande har ansökt om att anmäla för sina kunders räkning. Dock bör man alltid kontrollera att ens egna volymer tas med om man handlar från något av dessa företag. Vilka företag som har agentmedgivande kan man se i Företagsregistret Länk till annan webbplats. på www.kemi.se.

Ifall företaget själva är innehavare av godkännandet ska de kryssa i rutan.

Om du har angett rätt e-postadress när du registrerade dig har det skickats en bekräftelse till dig. Kontrollera att meddelandet inte hamnat i skräpposten eller fastnat i ett spam-filter. Du kan prova att registrera din e-postadress igen om du misstänker att det blivit fel.

Det finns inget giltigt BankID på datorn eller den mobila enheten du använder. Hämta ett nytt BankID hos din internetbank.

Ja, konsulter kan registrera en användare som kan vara aktiv som rapportör för flera olika företag.

Ja, men endast med sms-inloggning om konsulten saknar ett svenskt BankID.

Ja, ni kan vara fler användare och även ha olika behörigheter. Vi uppmanar alla företag som har möjlighet att ha minst två användare för säkerhets skull. Nya användare kan registreras för respektive företag av den som har rollen som företagsadministratör.

Senast uppdaterad 5 februari 2021