Privatpersoner ska ha tillstånd för köp av frätande propplösare

Privatpersoner behöver framöver ha tillstånd för att både köpa och använda frätande propplösare. Det har Kemikalieinspektionen beslutat för att minska hushållens användning av frätande propplösare, eftersom de orsakar svåra skador på barn och vuxna.

Varje år sker flera svåra olyckor med frätande propplösare. Särskilt allvarligt är det när barn sväljer ner produkterna, vilket kan leda till livshotande skador. Dessa skador har ökat markant de senaste åren.

– I Sverige finns regler som innebär att privatpersoner behöver tillstånd för att hantera vissa särskilt farliga kemiska produkter, exempelvis starkt frätande produkter. Det har dock funnits ett undantag som gjort att privatpersoner inte behövt tillstånd för att använda frätande propplösare som innehåller natrium- eller kaliumhydroxid. Nu införs tillståndskrav även för de produkterna i syfte att minska antalet olyckor, säger Mikael Gontier, enhetschef på Kemikalieinspektionen.

Det blir länsstyrelserna som ska hantera tillstånden för propplösare och de nya reglerna gäller från 1 januari 2025.

– Vi har tittat på olika alternativ och kommit fram till att det här är den mest praktiska och lämpliga lösningen för att få ner inköpen drastiskt, säger Mikael Gontier.

Kemikalieinspektionen arbetar för att på olika sätt öka medvetenheten hos privatpersoner om hur farliga frätande propplösare är och vilka alternativ som finns. Ett råd är också att inte bunkra propplösare innan tillståndskravet träder i kraft. Samma datum som köp av frätande propplösare kräver tillstånd, blir det nämligen också otillåtet för privatpersoner att använda frätande propplösare.

Alternativen till frätande propplösare är många, till exempel vaskrensare, rensvajer och icke-frätande propplösare. Det går också att förhindra stopp genom att se till att hår och fett inte går ner i avloppet. Genom att torka ur stekpannan med papper, använda hårfälla i golvbrunnen och regelbundet spola avloppen med hett vatten, minskar risken för stopp. Det finns även biologiska medel som förebygger stopp i avloppet.