Majoriteten av inspekterade produkter som säljs online bryter mot EU:s kemikalielagar

Ett EU-gemensamt tillsynsprojekt av varor som säljs på nätet visar att de flesta inspekterade produkter inte uppfyller kraven i EU:s kemikalielagstiftning. Projektet granskade 5 730 produkter och cirka tre fjärdedelar hade brister.

- Det bör dock sägas att vi fokuserat på produkter där vi vet att vi brukar hitta brister, säger Karin Rumar inspektör på Kemikalieinspektionen. Exempel på produkter som granskats är kemiska produkter som bilvårdsprodukter och lödlod, varor som leksaker och smycken och biocidprodukter som desinfektionsmedel och råttmedel.

I projektet undersökte länderna om produkterna innehöll kemikalier som är begränsade enligt kemikalielagstiftningen Reach. Man undersökte både professionella produkter och konsumentprodukter och 78 procent uppfyllde inte kraven i Reach. Till exempel var majoriteten av produkterna som innehåller ämnen som är cancerframkallande, mutagena eller reprotoxiska (CMR) tillgängliga för konsumenter att köpa online trots att de endast får vara tillgängliga för professionella användare.

I projektet undersöktes också hur många av de digitala annonser för produkterna saknades tillräcklig information om farorna med den kemiska produkten och för dem där de fanns tillgängliga var de ofta inte tydligt synliga.

När det gäller biocider konstaterades att 77 procent av de inspekterade produkterna inte uppfyllde alla kraven. Exempel på biocidprodukter är desinfektionsmedel, och rått- och musmedel. De flesta brister var för produkter som såldes till allmänheten. 17 procent av de inspekterade produkterna bröt mot biocidreglerna eftersom de hade vilseledande uttalanden i sin marknadsföring såsom "biocidprodukt med låg risk", "giftfri", "ofarlig", "naturlig", "miljövänlig" eller "djurvänlig".

Efter inspektionerna inledde de nationella tillsynsmyndigheterna mer än 5 000 tillsynsåtgärder. I de flesta fall utfärdades skriftliga råd som bad företag att ta bort produkterna från sina webbplatser eller ändra informationen i annonser.

Andelen överträdelser var högre för marknadsplatser som endast förmedlar produkter och därför inte har något ansvar till skillnad från webbutiker som äger och ansvarar för produkterna.

- Ett råd till konsumenter är att tänk på vem du handlar av. Handlar du av en marknadsplats som t ex Amazon, E-bay eller Wish så är det oftast inte dem du köper av utan det kan vara en säljare utanför EU. Det innebär att du som konsument kan bli ansvarig för produktsäkerheten eftersom det saknas ett företag inom EU som tar ansvar för produkten, säger Karin Rumar. Echa uppmanar alla aktörer att proaktivt förbättra konsumentskyddet för onlineförsäljning.

Läs rapporten:

Report on enforcement of CLP, REACH and BPR duties related to substances, mixtures and articles sold online Länk till annan webbplats.

Lyssna på ett avsnitt av podden Safer Chemicals om rapporten. Deltar gör bland annat Karin Rumar från Kemikalieinspektionen:

All news - ECHA (europa.eu) Länk till annan webbplats.All news - ECHA (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Den svenska delen av projektet finns i denna rapport:

Tillsyn 5/21: E-handel 2020 – Kontroll av bekämpningsmedel, kemiska produkter och varor som säljs via e-handel - Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Kemikalieinspektionen har också gjort kartläggning av e-handels utmaningar samt åtgärdsförslag som kan ses i denna rapport:

Rapport 3/21: Ökad e-handel – ökade kemikalierisker? - Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.