Ny fördjupad utvärdering av miljömålen

Symbolen för fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålen 2019 - FU19, en tecknad fågel sitter på siffran 9.

Vart fjärde år görs en fördjupad utvärdering av de svenska miljömålen och nu är det dags igen. Kemikalieinspektionen ansvarar för området Giftfri miljö.

Idag, onsdag 30 januari, överlämnas den fördjupade utvärderingen av miljömålen till miljöminister Isabella Lövin. Det är Naturvårdsverket som ansvarar för den fördjupade utvärderingen som sker vart fjärde år och är ett resultat av bred samverkan mellan många myndigheter.

I samband med redovisningen anordnas ett seminarium på Miljödepartementet som kan följas på webben på Miljödepartementets hemsida Länk till annan webbplats. med start kl 13.00. Seminariet kan även ses i efterhand.

Resultatet av utvärderingen för de enskilda miljömålen kommer att presenteras mer detaljerat under februari.

Läs utvärderingen i sin helhet Länk till annan webbplats.

Läs Kemikalieinspektionens rapport om Giftfri miljö (PDF 627 kB) , 627 kB.

Läs mer om de svenska miljömålen Länk till annan webbplats.

Läs mer om Kemikalieinspektionens roll i miljömålsarbetet

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.