Din sökning gav ingen träff!

Det kan antingen bero på att ämnets egenskaper inte faller för något av kriterierna i PRIO, vilket är bra, eller också på att ämnet inte finns med i de referenser som PRIO hänvisar till.

För att få mera information om det finns hälso- eller miljöegenskaper hos ditt ämne som faller för kriterierna i PRIO kan du söka i Echas klassificerings- och märkningsregister som förutom ämnen med harmoniserad klassificering även innehåller företagens egenklassificeringar. Använd informationen om företagens egenklassificeringar för att bedöma om ämnet är ett utfasningsämne eller ett prioriterat riskminskningsämne. Du kan också begära mera information från din leverantör angående hälso- och miljöegenskaper eller själv söka i den vetenskapliga litteraturen.

TIPS! Du kan även prova att söka i dessa externa databaser

Klassificerings och märkningsregistret

ECHA - European chemicals agency

SIN-listan

ChemSec - internationella Kemikaliesekretariatet

SINimilarity Tool

ChemSec - internationella Kemikaliesekretariatet