Sidans namn:

Utfasningsämne: fluorerade växthusgaser (F-gaser)

Detta är ett ämne med särskilt allvarliga egenskaper. Användningen av fluorerade växthusgaser är reglerad inom EU i F-gasförordningen (EU 517/2014). På internationell nivå antogs det så kallade Kigalitillägget till Montrealprotokollet 2019 som innebär en global utfasning av fluorkolväten.

gå till substituera

Lägg till moduler (texter, bilder, länkar, mm) i innehållsytan "Mitten".
Modulerna kommer i samma ordning som de läggs till i innehållsytan, och behåller inställningar såsom typsnitt, formatering, alt-texter, med mera.

Notera att varje sida måste ha en motsvarande sida på engelska. Id måste vara samma för svenska- och engelska-sidan.