Sidans namn:

Phase-out substance: flourinated greenhouse gases (F-gases)

This is a substance with particularly hazardous properties. The use of fluorinated greenhouse gases is regulated within the EU through the F-Gas Regulation (EU 517/2014). At the international level, the Kigali Amendment to the Montreal Protocol, an international treaty, was adopted in 2019, which entails a global phasing out of fluorocarbons.

GO TO SUBSTITUTE


Lägg till moduler (texter, bilder, länkar, mm) i innehållsytan "Mitten".
Modulerna kommer i samma ordning som de läggs till i innehållsytan, och behåller inställningar såsom typsnitt, formatering, alt-texter, med mera.

Notera att varje sida måste ha en motsvarande sida på engelska. Id måste vara samma för svenska- och engelska-sidan.