PRIO har uppdaterats med nya PFAS-ämnen

PRIO tillämpar nu OECD:s PFAS-definition från 2021 (tidigare användes PFAS-definitionen i KIFS 2018:4) och har därför uppdaterats med nya PFAS-ämnen från OECD:S PFAS-lista (2018).

PFOA-gruppen i PRIO har uppdaterats med nya ämnen från senaste uppdateringen av Stockholmskonventionens exempellista på ämnen som omfattas av begränsningen (UNEP/POPS/POPRC.17/INF/14).

Läs mer om PFAS

Senast uppdaterad 15 december 2022