PM 16/12: Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige

Denna rapport avser att ge en sammanfattning av det nuvarande kunskapsläget när det gäller hormonrelaterade effekter på människa och miljö i Sverige.

Last published 6 September 2020