PM 12/12: Samhällsekonomisk kostnad för frakturer orsakade av kadmiumintag via maten

Denna rapport bygger på resultaten från två nyligen publicerade medicinska rapporter samt en europeisk hälsoekonomisk studie.

Last published 6 September 2020