The annual reporting to the Products Register is open from January 12 to February 28

Close message
The annual reporting to the Products Register is open from January 12 to February 28

Close message

PM 12/12: Samhällsekonomisk kostnad för frakturer orsakade av kadmiumintag via maten

Denna rapport bygger på resultaten från två nyligen publicerade medicinska rapporter samt en europeisk hälsoekonomisk studie.

Last published 6 September 2020