PM 15/12: Karaktärisering av kända hormonstörande substanser som underlag för utvärdering av hur väl dagens informationskrav och föreslagna kriterier identifierar hormonstörande ämnen

Kemikalieinspektionen har uppdragit åt SWECO att utvärdera i vilken mån standardiserade och icke standardiserade testmetoder och föreslagna kriterier fångar upp och identifierar hormonstörande ämnen.

Last published 6 September 2020