The annual reporting to the Products Register is open from January 10 to February 28

Close message
The annual reporting to the Products Register is open from January 10 to February 28

Close message

PM 15/12: Karaktärisering av kända hormonstörande substanser som underlag för utvärdering av hur väl dagens informationskrav och föreslagna kriterier identifierar hormonstörande ämnen

Kemikalieinspektionen har uppdragit åt SWECO att utvärdera i vilken mån standardiserade och icke standardiserade testmetoder och föreslagna kriterier fångar upp och identifierar hormonstörande ämnen.

Last published 6 September 2020