PM 13/12: Kunskapssammanställning av forskning relaterad till hormonstörande ämnen i Sverige 2005-2011

Kemikalieinspektionen har för att kunna bredda och utveckla samarbetet med forskare uppdragit åt Institutet för Miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet att ta fram en kunskapsöversikt om vilken forskning relaterad till hormonstörande ämnen som bedrivs i Sverige.

Last published 6 September 2020