EU-kommissionen avser att förlänga godkännandet av glyfosat i 10 år

Den 16 november meddelade EU-kommissionen att man avser att förnya godkännandet av glyfosat i tio år. Beskedet, som kommer efter omfattande vetenskapliga utredningar av miljö- och hälsorisker, skulle innebära att lantbrukare kan fortsätta använda växtskyddsmedel med glyfosat.

Glyfosat är världens mest använda verksamma ämne i växtskyddsmedel. 2022 var den totala försäljningen i Sverige 853 ton. Det används bland annat mot ogräs inom jordbruket. Användningen omgärdas av villkor. I Sverige får, till exempel, inte växtskyddsmedel med glyfosat användas inom lantbruket före skörd av spannmål avsedd för produktion av livsmedel och inte heller på hemträdgårdar eller kolonilotter.

Kemikalieinspektionen, som arbetar för att skydda människor och miljö mot farliga kemikalier, har varit delaktig i en omfattande vetenskaplig utredning av glyfosats miljöeffekter och vilken påverkan det kan ha på människor och djurs hälsa. Utredningen gjordes under ledning av EU:s livsmedelsmyndighet Efsa, i en process där experter från alla EU:s medlemsländer bjöds in till expertdiskussioner. Utredningen identifierade inga kritiska problemområden.

– Ett förnyat godkännande skulle innebära att lantbrukare kan fortsätta använda växtskyddsmedel med glyfosat. Användningen kommer att omgärdas av villkor, säger Runa Njålsson strategisk rådgivare, på Kemikalieinspektionen.

Det är Kemikalieinspektionen som fattar beslut om villkor kring användning av växtskyddsmedel i Sverige.

EU-kommissionens besked kom efter att den inte lyckats få en kvalificerad majoritet av medlemsländerna att stödja dess förslag om förnyat godkännande i den så kallade omprövningskommittén. Det innebär att EU-kommissionen nu själva måste fatta beslut om godkännande före den 15 december 2023 då det nuvarande godkännandet för glyfosat går ut.

 

Länkar
Pressmeddelande från EU-kommissionen Länk till annan webbplats.

Läs om glyfosat på Kemikalieinspektionens webbplats