Försäljning av mikroplaster förbjuds

Försäljning av mikroplaster och kemiska produkter med avsiktligt tillsatta mikroplaster kommer att förbjudas i EU. För granulat som används i konstgräsplaner träder förbudet i kraft om åtta år, medan försäljningen av löst glitter, med vissa undantag, stoppades den 17 oktober i år. Det kommer dock vara tillåtet att sälja ut befintliga lager av glitter.

EU-kommissionen har beslutat om ett försäljningsförbud för mikroplaster och kemiska produkter med avsiktligt tillsatta mikroplaster. Förbudet kommer gälla bland annat granulat som används i konstgräsplaner, kosmetika, målarfärg, rengöringsmedel, sköljmedel, glitter, växtskyddsmedel och medicintekniska produkter.

Försäljningsförbudet träder i kraft vid olika tillfällen för olika produkter, till exempel börjar förbudet av granulat som används i konstgräsplaner att gälla efter 8 år, medan försäljningen av löst glitter, med vissa undantag, förbjuds den 17 oktober 2023. Det kommer dock vara tillåtet att sälja ut redan befintliga lager av löst glitter även efter 17 oktober.
Mikroplaster som omfattas av begränsningen är mikropartiklar av syntetiska polymerer som uppfyller vissa kriterier, bland annat att de är mindre än 5 mm. Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, har uppskattat att 42 000 ton avsiktligt tillsatta mikroplaster hamnar i miljön varje år. Den största enskilda källan till utsläpp är från konstgräsplaner och uppskattas till 16 000 ton per år.

– Syftet med förbudet är att skydda miljön. Eftersom mikroplaster inte bryts ner så ackumuleras de i ekosystem och livsmedelskedjor. I laboratoriestudier har exponering av mikroplast kopplats till en rad negativa effekter på levande organismer, säger Olof Johansson, kemist på Kemikalieinspektion.

Mikroplastförbudet har förts in Reach, den EU- förordning som tagits fram för att stärka skyddet av människors hälsa och miljön mot de risker som kemikalier kan utgöra.

EU-kommissionen kommer att ta fram en vägledning till de nya reglerna. Den beräknas vara klar i december 2023.

Läs mer om begräsningen av mikroplast på Kemikalieinspektionens webb

Läs mer om beslutet på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Länk till begränsningstexten (PDF) Länk till annan webbplats.