Menstrosor slutar säljas efter Kemikalieinspektionens tillsyn

Bild på menstrosor.

Kemikalieinspektionens tillsyn av antibakteriella menstrosor och andra underkläder har lett till en åtalsanmälan och att flera företag har slutat sälja sina produkter.
– Det är tydligt att flera av företagen helt har saknat kunskap om reglerna som gäller för den här typen av varor, säger inspektör Margareta Daho.

Allt fler varor behandlas med kemiska ämnen för att förhindra till exempel bakterietillväxt och dålig lukt. Ämnena kallas för biocider och är en typ av bekämpningsmedel som används för att kontrollera levande organismer. Antibakteriella underkläder och menstrosor är exempel på den här typen av varor och eftersom de bara får innehålla godkända biocider och måste vara märkta på rätt sätt har Kemikalieinspektionen nu kontrollerat ett antal av de som säljs till svenska konsumenter.

Sammanlagt testades 17 varor som marknadsfördes som att de kunde ha behandlats med biocider. Utöver menstrosor testades också antibakteriella kalsonger och trosor samt en tygbinda. Sex av varorna innehöll inga biocider alls, fem innehöll godkända biocider och för sex av varorna gick det inte att fastställa innehållet och därmed inte heller om de innehöll några otillåtna ämnen. Att många av varorna hade oklar eller till och med fel märkning är ett problem enligt Margareta Daho.

- Om varorna inte är märkta på rätt sätt så vet inte konsumenten ifall de är säkra för hälsa och miljö eller om de ska behandlas på något särskilt sätt, säger hon.

Kemikalieinspektionen avråder från antibakteriella vardagsvaror

Kemikalieinspektionens generella råd är att undvika vardagsvaror som har behandlats med biocider.

- Oftast är det här en användning som både är onödig och som skapar risker, risker som lätt kan undvikas, säger Margareta Daho.

Effekten av antibakteriellt behandlade klädesplagg försvinner vanligtvis vid tvätt, då dessa ämnen tvättas ur materialet och i stället kommer ut i miljön där de kan orsaka skada.

Under tillsynsprojektet om antibakteriella underkläder har Kemikalieinspektionen försökt få kontakt med alla företag som har varit involverade i försäljningen. Kontakterna har lett till att flera företag har förbättrat märkningen av sina varor, att olagliga varor tagits bort från svenska marknaden och att alla berörda företag informerats om kraven i lagstiftningen.

Margareta Daho tror också att tillsynsprojektet kan få ytterligare konsekvenser.

- Det verkar redan nu finnas obehandlade menstrosor på marknaden så kanske får vår tillsyn fler företag att gå över till sådana produkter för att minska sin biocidanvändning och även för att slippa märknings- och informationskraven, som är strikta och tycks svåra att följa, säger hon.