Kemikalieinspektionen förlänger undantag från kvicksilverförbud

Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna och det finns ett generellt förbud mot att använda kvicksilver i Sverige. Förbudet har ett antal undantag och Kemikalieinspektionen har nu beslutat att förlänga tre av dem.

Från det svenska förbudet är vissa användningar av kvicksilver som omfattas av EU-regler undantagna, det är till exempel batterier (batteridirektivet), ljuskällor och andra elektriska och elektroniska produkter (RoHS-direktivet). Därutöver finns det vissa undantag i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter samt i Kemikalieinspektionens föreskrifter.

I Kemikalieinspektionens föreskrifter finns det ett undantag som gäller tills vidare som avser analys av kvicksilver samt utveckling av sådana analysmetoder. Sedan finns det tre undantag som är tidsbegränsade.

Kemikalieinspektionen har nu gjort en översyn av de tre undantag som är tidsbegränsade och som löper ut vid årsskiftet 2022-2023 och beslutat att förlänga dessa i ytterligare tre respektive ett år.

Undantagen som förlängs till den 31 december 2025 är:

  • Kvicksilverföreningar för analys av COD och i ampuller för COD-analys.
    COD (Chemical Oxygen Demand) är en metod för att mäta hur mycket organiskt material som finns i avloppsvatten och slam. Det finns lagkrav på att en sådan mätning ska göras vid rening av avloppsvatten och det saknas ännu fullt fungerande alternativ till COD-analys utan användning av kvicksilver.
  • Kvicksilverföreningar för analys enligt internationella standardmetoder inom läkemedelsområdet.
    Vissa internationella standardmetoder för analys inom läkemedelsområdet, som är bindande i Sverige, kräver att kvicksilverföreningar används.

Undantag som förlängs till den 31 december 2023 är:

  • Kvicksilver för analys samt forskning och utveckling inom medicinsk diagnostik.
    Kvicksilver används vid diagnostik av åtta ärftliga sjukdomar med samlingsnamnet porfyri. En ny analysmetod utan kvicksilver har utvecklats men det återstår en del arbete innan den nya metoden kan användas fullt. Det kan dröja upp till ett år innan den nya metoden kan användas och undantaget förlängs därför med ett år.

Läs mer:

KIFS 2017:7 - Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Kort om kvicksilverreglerna Länk till annan webbplats.