Produktionen av dricksvatten kan stärkas på flera sätt

Vattenverk ska kunna klara av att producera dricksvatten under ett par månader vid en eventuell kris och Sverige bör överväga att upprätta nationella beredskapslager av vattenreningskemikalier. Det är några av förslagen i en ny rapport från Kemikalieinspektionen till regeringen.

I rapporten kartlägger och analyserar myndigheten tillgången till kemikalier för vattenrening som behövs både för att säkra dricksvattenproduktionen och rena avloppsvatten. Ett av Kemikalieinspektionens förslag är att regeringen bör överväga att ställa krav på att vattenverk ska kunna upprätthålla verksamheten i minst tre månader även om leveranser av vattenreningskemikalier inte skulle komma som planerat. Enligt Kemikalieinspektionen kan det också vara relevant att ställa ett liknande krav på avloppsreningsverk.

Ett annat förslag är att återinföra nationella beredskapslager av vattenreningskemikalier, något som Sverige hade tidigare men avvecklade runt millennieskiftet. Det är framför allt fällningskemikalien aluminiumsulfat som Kemikalieinspektionen anser är lämpligt för lagerhållning.

Regeringsuppdraget till Kemikalieinspektionen är ett led i att öka förutsättningarna för en robust dricksvattenproduktion och avloppsvattenhantering. Flera andra myndigheter arbetar med andra regeringsuppdrag, läs mer hos Livsmedelsverket Länk till annan webbplats..

Läs Kemikalieinspektionens rapport här Länk till annan webbplats..