35 procent av den billiga hemelektroniken innehåller för höga halter av farliga ämnen

I svenska hem finns ofta mängder av elektriska produkter och utrustning för bland annat spel, lek, arbete och fritid. Det som finns i prylarna kan påverka både hälsa och miljö. Under året granskade Kemikalieinspektionen billig hemelektronik som enkelt kan klickas hem från webbshoppar. Analyserna visar att 35 procent av de undersökta prylarna innehåller farliga ämnen i så höga halter att de inte får säljas i EU.

- Undersökningen visar att det framför allt är små företag som själva importerar och säljer via e-handel som har produkter med brister och det rör sig ofta om billigare produkter utan kända varumärken, säger Mariana Pilenvik, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Totalt inspekterades 27 företag och allt ifrån hörlurar, lyktor och lampor till kökselektronik. De halter av ämnen som prylarna innehöll utgör ingen akut risk för användaren, men de bidrar till den totala exponeringen för kemiska ämnen. De kan också orsaka skador på hälsa och miljö när de tillverkas och senare blir till avfall.

- Det är främst bly i lödningar samt ftalater och kortkedjiga klorparaffiner i plast som återkommer år från år. Det är viktigt att även småföretag ställer kemikaliekrav på sina leverantörer och att de har koll på vad deras produkter innehåller, säger Mariana Pilenvik.

Som tillverkare måste man ha fullständig kännedom om vilka ämnen som ingår i produkten och som importör är man ansvarig för de varor man säljer.

- Som konsument är det viktigt att vara medveten om att valet av produkter kan påverka hälsa och miljö. Man kan inte direkt se på en produkt om den innehåller farliga ämnen men vi hittar de flesta bristerna i lågprisprodukter av mindre kända märken. Titta efter CE-märkningen och använd din rätt att ställa frågor om produkten till företaget, säger Mariana Pilenvik.

Läs Kemikalieinspektionens rapport

Farliga ämnen som förekom i produkterna

Bly

Bly används bland annat i metallegeringar i lödningar för att det är en mjuk och lättarbetad metall. Bly kan även finnas som stabilisator i plast eller som förening i färgpigment. Bly är en tungmetall som det sedan länge är känt kan orsaka skadliga effekter på människors hälsa och miljön. Exponering för bly kan bland annat ge skador på nervsystemet och medföra försämrad intellektuell utveckling. Foster och barn är extra känsliga för blyets skadliga effekter.

Kortkedjiga klorparaffiner

Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) är klorerade kolväten och kan användas som mjukgörare, eller flamskyddsmedel i plast och i skärvätskor inom metallindustrin. Kortkedjiga klorparaffiner är förbjudna eftersom de är skadliga för vattenlevande organismer samt mycket långlivade och inte bryts ned i naturen. Ämnena ackumuleras i kroppen och kan ha en effekt på fortplantningen vid höga doser. Det finns också risk för att de kan vara cancerframkallande.

Ftalater

Ftalater (t.ex. DEHP, DIBP, DBP, BBP) är samlingsnamnet på en grupp kemiska ämnen som är baserade på ämnet ftalsyra. Ftalater används i golvbeläggningar av plast inomhus, i limmer, färger och tätnings/­utfyllnadsmedel, tapeter, kabel, folie och vävplast. Ftalater kan också finnas i diverse produkter av mjuk plast som exempelvis sandaler, pennskrin, suddgummin och i PVC-tryck på tröjor. Det innebär att både människa och miljö exponeras från många olika källor för dessa ftalater, och att det är den totala exponeringen som kan vara problematisk. Ftalater kan läcka ut ur plast och tas upp av kroppen. Några ftalater kan påverka testiklarna och skada fortplantningsförmågan.

För mer information, kontakta gärna:

Mariana Pilenvik, inspektör, 08 519 41 341

Marcus Hagberg, inspektör, 08-519 41 159

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se